Logo Lorin

Formularz zwrotu

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

PPHU LORIN Jerzy Łuczak
ul. Legionów 3A
34-120 Andrychów

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) oświadczam, że odstępuję od umowy z dnia nr , której przedmiotem był zakup (lista produktów *):

Równocześnie nadmieniam, że przesyłkę zawierającą zakupiony przez mnie towar otrzymałem/am w dniu .

Proszę o zwrot kwoty (słownie: ) przelewem na rachunek bankowy numer

Klient nie ma obowiązku podania przyczyny odstąpienia od umowy, jednak w celu poprawy jakości naszych usług prosimy o opisanie powodu zwrotu towaru:

Skorzystanie z powyższego formularza jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient ma obowiązek zwrócić (odesłać) zakupiony towar niezwłocznie, a nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.